Search form

Lokas 13:17

17Kamhan masipeg gazed ya tanan mga kaaway ni Hisos. Kamhan minsaza ya tanan mga tao kay madazaw gazed ya toong pagtabang ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index