Search form

Lokas 13:24

24magpakalaki kamo pagseled dizan ka masiet nga pirtahan. Kay mataed ya anseled kontana piro diri siran makaseled

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index