Search form

Lokas 13:29

29Kamhan ampakaen ya Diyos ka mga mataed nga tao nga diri kon Yodayo nga garing ka sebazan daw salpan daw kanawazan daw timogan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index