Search form

Lokas 13:7

7Agon minlaong iza ka toong saop nga ini nga kanaong tinanem tolo ding ka toig ya pagsosi nao ka bonga piro wara gazed mamonga. Hadhaden lamang ini kay kanogon ya lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index