Search form

Lokas 14:27

27Kon diri ampadazon ya tao pagtoman ka kanaong mga sogo kanangiza kay basi patazen iza diri mahimo ya toong pagpasakop kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index