Search form

Lokas 14:35

35Agon itimbag lamang kay wara di ya polos. Kamo nga mga manalingahay, magtaremdem kamo kaini nga sindo nao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index