Search form

Lokas 15:24

24Kay nabohi ka ya kanaong maanak nga silaong nao nga patay di. Nalaag iza piro nakaoli ka kanao. Pagkakamhan kaiza minsogod siran pagpabibo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index