Search form

Lokas 15:25

25Kamhan wara dizan ya magorang kay waro pen iza ka oma. Pagpakaoli ka naiza nabatian naiza ya tanog na mga agong daw ya masamok ka kabibo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index