Search form

Lokas 15:31

31Minsambag ya ama nga Loy, iko matood ya masarigan pagtarabaho dini kanao ka mga mataed nga toig. Kamhan kanmo di gazed ya tanan mga betang nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index