Search form

Lokas 15:9

9Kamhan patiponan dazon naiza ya toong kaibahan kay magalaong nga magsaza di kita kay nakitan di nao ya kanaong kowarta nga nalaag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index