Search form

Lokas 16:12

12Kon diri kon matadeng ya kamazong batasan ka pag-aligara ka mga betang na kamazong iba waray ampasarig kamazo ka pag-aligara ka bisan ono.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index