Search form

Lokas 16:27

27Kamhan minhangzo ya kowartahan nga Apo, kon somogot ko pakarohen mo si Lazaro ka lagkaw na kanaong ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index