Search form

Lokas 16:29

29Minsambag si Abraham nga mahagdam siran ka kasogoan nga impasoyat na Diyos kan Moysis daw ya mga karaang propita. Kontana tomanen niran iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index