Search form

Lokas 16:6

6Minsambag iza nga nakaotang hao ka isang ka gatos nga ka taro nga lana. Kamhan mintogon ya timbang nga wani ya lista ka otang mo. Dali, isoyat mo naa ya kalim-an ka lamang. Kamhan ipakita nao iton ka kanaong amo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index