Search form

Lokas 17:11

11Pagpasinged pen ni Hisos ngaro ka Hirosalem min-azi iza dizan ka eltanan ka lopa nga Samariya daw ya lopa nga Galiliya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index