Search form

Lokas 17:17

17Kamhan nangotana si Hisos nga daw diri kon napolo nga ka tao ya indazaw nao? Minkar-in sa ya mga Yodayo nga sizam siran nga ka tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index