Search form

Lokas 17:34

34Sabten mazo nga ya kahabzena nga tirmino nao ka pagbalik ngarimbaba matorog ya dowang ka tao. Kamhan ya isa ibahen nao piro ya isa ibilin.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index