Search form

Lokas 18:20

20Mahagdam ko daan ka mga kasogoan na Diyos nga azaw maghenay, azaw magpatay ka tao, azaw pangawat, azaw pamakak, magtahod ko ka kanmong ama daw ina.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index