Search form

Lokas 18:24

24Pagseleng ni Hisos kanangiza minlaong iza nga ya mga tao nga kowartahan malised gazed ya pagsakop niran ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index