Search form

Lokas 18:3

3Kamhan may balo nga babazi dizan ka longsod nga nagabalikbalik ka howis kay nagapakilooy nga nagalaong nga tabangan mo hao kay may nakaangken-angken ka irinsiya nao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index