Search form

Lokas 18:36

36Pagpakabati ka naiza ka mga mataed nga tao nga minlabay dizan nangotana iza ka mga tao kon namag-ono sa siran dini kaini?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index