Search form

Lokas 18:4

4Kamhan wara magtabang. Pagkateedteed minlaong ya howis ka toong hena-hena nga bisan waray labet nao ka Diyos daw mga tao

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index