Search form

Lokas 19:16

16Kamhan mindateng ya isa kay anlaong iza nga Sinyor, ya kanmong kowarta nga sinto pisos min-anak di ka isang ka libo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index