Search form

Lokas 19:2

2Kamhan may isang tao dizan nga si Zakiyas ya ngaran. Oloolo iza na mga magsokotay ka bohis kamhan nakowartahan di iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index