Search form

Lokas 19:21

21kay nahaldek hao kanmo kay nahagdam di hao nga waray kalooy mo. An-ani iko dizan ka wara mo itanem. Anhipes iko dizan ka wara mo ipegas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index