Search form

Lokas 19:24

24Kamhan minsogo ya hari ka mga sogoonon dizan nga kaw-en mo ya kowarta nga sinto pisos. Ihatag iton ka sogoonon nga may isang ka libo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index