Search form

Lokas 19:32

32Pagkakamhan ni Hisos pagsogo kaniran namanaw dazon sirang dowa. Kamhan nakitan niran ya kabayo singed ka inlaong ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index