Search form

Lokas 19:40

40Minsambag si Hisos nga timan-an gazed mazo ini nga kon anpahenek ya kanaong mga sakop ya mga bato dini ka dalan siran ya ansinggit pagsaza kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index