Search form

Lokas 19:42

42daw minlaong nga kamo nga mga taga Hirosalem, koman nga aldaw madazaw kon makasabot kamo nga gosto hao antabang kamazo dazaw magakaangay kamo daw ya Diyos piro intawon diri kamo makasabot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index