Search form

Lokas 19:7

7Kamhan ya tanan nakakita kaiton minmahay siran nagalaong nga iton nga taohana minbisita baza iza ka lagkaw na salaan nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index