Search form

Lokas 2:13

13Kamhan nagatipon dazon ya mga mataed nga tagalangit dizan ka sinogo. Nagapahisaza siran ka Diyos nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index