Search form

Lokas 2:29

29Ginoo, hatagan mo hao nga kanmong sogoonon ka kalinaw ka kanaong pagkapatay kay mintoman di ya saad mo kanao

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index