Search form

Lokas 2:3

3Kamhan namanaw ya tanan mga tao ngaro ka mga longsod nga tagsa tagsa kaniran nga nataohan na kanirang mga ama kay anpalista siran pag-izaiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index