Search form

Lokas 2:30

30kay minkita di gazed hao ka Manlolowas nga makalibri ka kanmong mga sakop ka silot ka kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index