Search form

Lokas 20:26

26Kamhan minpahenek di lamang ya mga maistro kay nabereng siran kay waray sazep ni Hisos ka pagsambag kaniran dizan ka nabatian na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index