Search form

Lokas 21:21

21Kamhan kamo nga mga taga Yoda mandalagan gazed kamo ngaro ka bobong. Kamo nga nagahela ka Hirosalem, magbakwit kamo. Kamo nga nagahela doro ka aroaro, diri di kamo magbalik ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index