Search form

Lokas 21:23

23Kalooy adaw na mga kabdes daw ya mga may pinasoso kay magalised siran ka pagdalagan. Nagalised matood ya tanan mga taga kalibotan. Nazehet gazed ya Diyos ka mga taga Yoda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index