Search form

Lokas 21:28

28Kon domateng iton nga impanan-og nao kamazo maghangad kamo, magsaza kamo kay ka wara pen madogay ambalik hao ngarimbaba ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index