Search form

Lokas 21:7

7Kamhan nangotana siran nga Maistro, kon-o kon mageba iton? Daw ono ya timaan kon antoman ya inpanaba mo kanami?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index