Search form

Lokas 22:18

18Panan-ogan ta kamo nga diri gazed hao an-inem pag-isab ka sapa na mga obas hangtod ka paghari na kanaong Ama ka bag-ong kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index