Search form

Lokas 22:27

27Ya tao nga nagakaen labaw iza ka tao nga mag-ateday ka makaen. Kamhan bisan hao ya oloolo mazo singed hao ka tao nga mag-ateday ka kamazong makaen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index