Search form

Lokas 22:3

3Kamhan dizan ka mga napolo may dowang ka sinarigan ni Hisos, si Hodas nga taga Kariyoti inharian di iza ni Satanas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index