Search form

Lokas 22:39

39Kamhan minlogwa iza kay ambalik iza ka bobong nga Olibo ya ngaran. Kamhan nangiba disab ya toong mga sinarigan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index