Search form

Lokas 22:46

46Nangotana si Hisos kaniran nga kay ono sang mangatorog sa kamo? Pamangon di kamo. Magpangamozo kamo ka Diyos kay basi dag-en kamo ka pagtintal na mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index