Search form

Lokas 22:50

50Kamhan nagahogot ya isa ka toong lodzo daw mintigbas. Kamhan nakawa dazon ya talinga nga too na oripen na labaw nga pari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index