Search form

Lokas 22:54

54Kamhan mindakep matood siran kan Hisos daw min-ated ngaro ka lagkaw na labaw nga pari. Kamhan minsonod si Pidro nga nagapaantaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index