Search form

Lokas 22:58

58Ka wara pen madogay nakilalhan disab iza na ibang tao nga nagalaong nga iko ya sakop ni Hisos. Minsambag si Pidro nga diri gazed kon hao iton!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index