Search form

Lokas 22:59

59Pagkateedteed kaiza minlaong ya isa pen nga tao mahitenged kan Pidro nga sakop gazed iza ni Hisos kay taga Galiliya gihapon iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index