Search form

Lokas 22:68

68Kamhan kon pangotanhen nao kamo mahitenged ka pagsangil mazo kanao, diri gazed kamo ansambag kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index