Search form

Lokas 22:70

70Kamhan minlaong sirang tanan nga agon min-angken iko nga iko ya Maanak na Diyos. Minsambag si Hisos nga ya kamazong inlaong hao iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index